Kindcentrum Eigenwijze geeft een unieke draai aan het kleuteronderwijs

Leerkrachten Hella en Marja hebben samen al 44 jaar ervaring in het onderwijs, waardoor ze de behoeften van de kinderen moeiteloos aanvoelen. De juffen staan afwisselend voor de klas (behalve op woensdag, dan staan ze samen). Zo worden de leerlingen van Groep 1-2 op een speelse manier voorzien van alle kwaliteiten die nodig zijn om door te groeien naar Groep 3. Hoe ze een unieke draai geven aan het kleuteronderwijs lees je hieronder!

Ontwikkelen door spelen & bewegen 

Wij hebben een duidelijke visie in de kleuterklas. We werken vanuit twee speerpunten, motoriek en spel, aldus juf Hella. Juf Marja vervolgt “En daarnaast proberen we de kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld om hen heen”. Vanuit deze gedachte ontwerpen we de thema’s en zoeken daarbij veel diverse activiteiten. Tijdens het spel en de motorische activiteiten kijken de leerkrachten goed naar de kinderen. Door deze observaties vanuit spel en bewegen noteren de leraren hun bevindingen. En van daaruit worden kinderen begeleid om te ontwikkelen. De kleuters krijgen veel tijd om vrij te spelen. Door iedere keer nieuwe materialen aan te bieden en de inrichting van de klas te veranderen, die past bij het thema, zorgen we ervoor dat de kinderen steeds een stapje verder kunnen komen. In de klas zien de kinderen overal letters en woorden, zo raken ze er vanzelf mee vertrouwd. Rekenonderwijs komt al spelend en handelend aan bod. Binnen de thema’s leren de kinderen op zoek te gaan naar oplossingen, daarbij wordt veel samen gewerkt. Leerlingen van Groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie ’s middags nog een kijkje nemen bij de kleuters. Zo is de overgang van ontwikkelen naar leren minder spannend. We hebben gemerkt dat we de kleuters een goede basis meegeven om stevig te kunnen starten in Groep 3.

kleuterjuffen kindcentrum eigenwijze bij muizenhuis

Volop ontwikkelen door het werken met thema’s 

Het kindcentrum biedt een duidelijke structuur met thematisch onderwijs en voldoende beweegmomenten, waardoor de kinderen precies weten wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor heerst er rust in de klas en de kring. “Om de paar weken toveren wij het klaslokaal om naar een ander thema. Deze periode staat in het teken van de wondere wereld van muizen, geïnspireerd door Karina Schaapman’s boek ‘Het Muizenhuis’.” Er zijn verschillende activiteiten te ondernemen met de muizen. De zandtafel is omgetoverd tot maïsmachine en in de bouwhoek worden muizenholletjes gemaakt. En om het levensecht te maken wordt doorgaand in de klas gebruik gemaakt van diverse materialen zoals keien, stro en hooi. Ook hebben de kinderen hun eigen muizenhuisjes gemaakt. Van fijne tot grove motoriek: kinderen leren alles door te bewegen en te spelen met de muizen. “Iedereen mag de klas op zijn of haar eigen tempo ontdekken”, vertelt juf Marja. “Het is heel leuk om te zien dat de kinderen elkaar helpen in de klas. Doordat de leerlingen vaste maatjes hebben en weten ze bij wie ze terecht kunnen, staat samenwerken centraal”, gaat juf Hella verder. Na een virtueel rondje door de klas, zijn wij ervan overtuigd dat de unieke aanpak kinderen helpt om zich tot actieve en creatieve wereldburgers te ontwikkelen.

Tot slot vertelt Ikina Poelarends, directeur van Kindcentrum Eigenwijze, over de toekomstplannen voor de kleuterklas: “Vanaf volgend jaar investeren we extra in de kleuterklassen: er komt een extra klas bij waarbij kinderen meer individuele aandacht krijgen wanneer ze beginnen met hun schoolcarrière. Allemaal op hun eigen wijze, zodat zij het meeste uit hun talenten halen.”

Eén ding is zeker: de kleuterklas van Kindcentrum Eigenwijze staat volop in ontwikkeling!

Meer weten over Kindcentrum Eigenwijze? Bezoek dan de website: www.kindcentrumeigenwijze.nl.