Het Avontuur van Kleuterleerkracht Lianne

Lianne Vessies (35) is niet alleen kleuterleerkracht van basisschool Het Avontuur, ze is ook moeder van twee jonge kinderen in dezelfde leeftijd. Ze weet als geen ander wat de uitdagingen voor zowel de ouders als de kinderen met zich meebrengen. Ze maakt het zelf dagelijks mee.

Vanuit het rustige kleuterlokaal van Het Avontuur in Heemskerk, sluit Lianne online aan voor het interview. Slechts een uur geleden bruiste het lokaal nog van energie met spelende kleuters. Nu zit Lianne daar alleen, op de enige bureaustoel in het lokaal. Haar warme uitstraling valt meteen op, zelfs voordat ze een woord heeft gesproken. Alsof ze voorbestemd is voor dit vak.

Wanneer wij haar vragen wat haar heeft geïnspireerd om voor het vak te kiezen, spat het enthousiasme er gelijk vanaf. Lianne wist al vanaf de kleuterklas dat ze leerkracht wilde worden. “We speelden heel veel schooltje. Ik leerde al stof van groep 3 van mijn beste vriendin, terwijl ik zelf nog in groep 2 zat. Ik gaf deze kennis weer door aan mijn broertjes. Dat is er eigenlijk nooit uitgegaan. Toen er op de middelbare school een richting moest worden gekozen, wist ik al heel snel: ik wil juf worden.”

Lianne werkt inmiddels 12 jaar in het onderwijs. Ze heeft eerst de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd en daarna de Pabo met richting het jonge kind. “Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb vanaf moment één voor IJmare gewerkt. Tot ik kinderen kreeg, werkte ik fulltime, nu werk ik parttime.”

Thematiseren

Het Avontuur werkt schoolbreed met thema’s, die zij avonturen noemen. Hier sluiten de kleuters, zover mogelijk, bij aan. Een belangrijke voorwaarde is dat de kinderen het thema kennen en het kunnen spelen. Zo niet, dan kiest de kleutergroep een ander thema. “Als een kind nog nooit in een museum is geweest, kunnen we niet aanhaken op het thema kunst, ze moeten daar wel een bepaalde verbinding mee hebben.”

Daarom is de klas begonnen met het thema: werken in de supermarkt. “We zijn nu in de opstartweek aan het brainstormen over de supermarkt: Wat weten we al? Wat willen we nog weten? Ze nemen spullen mee van thuis die ze in onze eigen supermarkt kunnen neerzetten. We hebben bepaald waar de supermarkt kan komen in de klas en hoe dat eruit komt te zien.

Eerder dit jaar hebben we gewerkt rondom het thema ‘de voordeur’. We beginnen met iets waar de kinderen bekend mee zijn, zoals bijvoorbeeld de voordeur en vanuit daar zoeken we de verdieping op. We hebben onder andere in dat thema een voordeur gemaakt voor onze woonhoek zodat wij nu daar kunnen aanbellen om op visite te komen en post kunnen ontvangen. De inbreng van de kinderen was groot in dit thema. Zo hebben de kinderen gezamenlijk beslist welke kleur de deur kreeg en op welk nummer wij wonen.”

Lianne heeft, samen met haar duocollega en een externe partij, het kleuteronderwijs helemaal opnieuw vormgegeven. Ze kreeg de uitdaging om de visiebepaling en leiding over het onderwijs vorm te geven: “We zijn een nieuwe weg ingeslagen door het onderwijs te thematiseren. We werken erg vanuit spel, maar daarnaast bieden wij ook doelen aan die niet in spel passen.”

Ik heb dezelfde uitdagingen als jij

Lianne is niet alleen leerkracht, maar ook moeder van twee jonge kinderen die in dezelfde leeftijd zitten als de kinderen in haar klas. “Ik merk dan toch dat ouders eerder aangeven dat ze iets spannend vinden. Want ik begrijp dat. Ouders hebben soms het beeld dat het bij leerkrachten perfect moet gaan, maar ik ben naast mijn rol als juf ook gewoon ouder. Zelfs bij mij kan het niet altijd goed gaan. Dat probeer ik ook mee te geven.”

De avonturen van de tweede kleutergroep

Lianne vertelt dat er wordt gestart met een tweede kleutergroep. “Komend schooljaar zetten we de gekozen koers voort. Door het thematiseren van het onderwijs krijgt elk kind de kans om actief deel te nemen, waardoor elke leerling betrokken wordt. Op deze manier houden we de kwaliteit van het onderwijs hoog.”

Neem contact op met Lianne

Als kleuterleerkracht op Het Avontuur heeft Lianne al veel ervaring in het onderwijs. Heb je vragen voor Lianne naar aanleiding van dit artikel? Lianne beantwoordt je vragen heel graag! Stuur een mailtje naar lianne.vessies@ijmare.nl.