Begeleiding startende leerkrachten

Startende leerkrachten worden binnen IJmare begeleid door onze schoolopleiders die een begeleidingsprogramma aanbieden. Startende leerkrachten hebben er baat bij om van elkaar te leren. Dit samenwerkend leren wordt vormgegeven door het organiseren van acht thema bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ingegaan op wat er speelt binnen de school. Door ervaringen uit te wisselen krijgt de startende leerkracht handvatten voor de dagelijkse praktijk. Het doel hiervan is de starter vertrouwd te maken in zijn vak door coaching en collegiale expertise. Het begeleidingsprogramma is afgestemd op de praktijk en wordt door de schoolopleiders ontwikkeld en bijgesteld.

Op jaarbasis worden er 8 themabijeenkomsten georganiseerd en besteden wij onder andere aandacht aan: 

  1. De gouden weken
  2. Pedagogische en didactische vaardigheden;
  3. Het pedagogisch klimaat en groepsvorming;
  4. Handelingsgericht werken;
  5. De relatie met ouders en ouder- en rapportgesprekken
  6. Cito, analyseren en groepsplannen
  7. Hoe om te gaan met feestdagen, activiteiten en uitstapjes